PTP PTP

CYKL WEBINARIÓW

E-PSYCHIATRIA

W PRAKTYCE

logo

PATRONAT EDUKACYJNY

WYKŁADOWCY

E-PSYCHIATRIA W PRAKTYCE

Prof. dr hab. med.
Janusz Heizman
Pełnomocnik Ministra Zdrowia d/s psychiatrii sądowej
Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Adam Wichniak
III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Jerzy Samochowiec
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Prof. dr hab. med. 
Przemysław Bieńkowski
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. med. 
Dominika Dudek 
Prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie

Dr n. med. 
Tomasz Szafrański 
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie

Prof. dr hab. med. 
Agata Szulc 
Klinika Psychiatryczna Wydział Nauk o Zdrowieu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. med.
Piotr Gałecki
Konsultant Krajowy w dziedzinnie psychiatrii
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. dr hab. med. 
Małgorzata Janas-Kozik 
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. med.
Tomasz Wolańczyk
Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med.
Sławomir Murawiec
ZG Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii

Dr n. med.
Łukasz Cichocki
Katedra Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

PROGRAM

CYKL WEBINARIÓW
E-PSYCHIATRIA W PRAKTYCE

 • 10 CZERWIEC  
  GODZ. 20.00-21.30
  Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne
  Prof. Janusz Heitzman

  Farmakoterapia schizofrenii - jak łączyć skuteczność z tolerancją leczenia
  Prof. Adam Wichniak

 • 17 CZERWIEC  
  GODZ. 20.00-21.30
  Leczenie stanów nagłych w psychiatrii w czasie pandemi COVID-19 - doświadczenie z oddziału psychiatrycznego jednoimiennego szpitala zakaźnego
  Prof. Jerzy Samochowiec

  Co w teorii i w praktyce oznacza "duża dawka" leku przeciwpsychotycznego?
  Prof. Przemysław Bieńkowski

 • 1 LIPCA 
  GODZ. 20.00-21.30
  Depresja i zaburzenia lękowe w czasie pandemii COVID-19
  Prof. Dominika Dudek

  Wysokie dawki arypiprazolu w leczeniu schizofrenii
  Dr Tomasz Szafrański

 • 2 WRZEŚNIA
  GODZ. 20.00-21.30
  Monoterapia w leczeniu schizofrenii
  Prof. Agata Szulc

  Strategie terapeutyczne w depresji w zależności od wieku pacjenta
  Prof. Piotr Gałecki

 • 16 WRZEŚNIA 
  GODZ. 20.00-21.30
  Farmakoterapia schizofrenii i CHAD u dzieci i młodzieży
  Prof. Małgorzata Janas-Kozik

  Leczenie zaburzeń tikowych
  Prof. Tomasz Wolańczyk

 • 7 PAŹDZIERNIKA
  GODZ. 20.00-21.30

  Subiektywne aspekty reagowania na leki a współpraca w leczeniu
  Dr n. med. Sławomir Murawiec

  Aripiprazol - dobry neuroleptyk. Refleksje praktyczne
  Dr n. med. Łukasz Cichocki

PATRONAT EDUKACYJNY

ZAPISZ SIĘ
NA SZKOLENIE

* pola nieobowiązkowe

Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych

Administratorem danych osobowych jest Bausch Health sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej 2, 35-959 Rzeszów. Państwa dane osobowe (tj. imię, nazwisko, specjalizacja, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), będą przetwarzane w celu marketingowym, polegającym na przesyłaniu na wskazany adres e-mail bądź korespondencyjny lub numer telefonu informacji handlowych – informacji o produktach sprzedawanych przez administratora danych, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach, konferencjach, prezentacjach i innych aktywnościach Bausch Health, oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji oraz na profilowaniu danych w celu przedstawienia zindywidualizowanej oferty, reklamy i promocji. Podany przez Państwa adres korespondencyjny może być również wykorzystywany do przesyłania próbek produktów znajdujących się w portfelu Bausch Health lub upominków promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania jakichkolwiek umów z administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo sprzeciwu, dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. „Prawo do zapomnienia”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo ich przenoszenia jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, (adres www: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Podane wyżej dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jednak nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich dalszego przetwarzania. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: ochronadanychosobowych@bauschhealth.com

Jeżeli uzyskana odpowiedź będzie dla Państwa niesatysfakcjonująca lub jeżeli będą mieli Państwo obawy dotyczące procedur przetwarzania danych wdrożonych przez Bausch, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health pod adresem DPO@bausch.com. Jak wspomniane powyżej, mają także Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Państwa dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom grupy Bausch Health, również tym z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie obowiązuje inny poziom ochrony poufności danych. Bausch Health wprowadził ochronę umowną w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bausch Health. Niektóre dane osobowe mogą być również udostępnianie usługodawcom, z którymi Bausch Health współpracuje, a także właściwym organom, zgodnie z wymogami prawa. „